ประเภทของนมผง และลักษณะนมผงที่ดี

นมผงนั้นโดยทั่วไปแล้วจะแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. นมผงธรรมดา (Day whole milk ) เป็นนมผงที่ทำจากน้ำนม มีสัดส่วนองค์ประกอบต่างๆใกล้เคียงกับนมสด เพราะไม่มีการแยกส่วนประกอบใดออก นิยมใช้ผลิตนมพร้อมดื่ม 2. นมพร่องมันเนย (Partly non-fat dry milk or Partly dry skim milk )  นิยมใช้ในการผลิตนมพร้อมดื่มเช่นกัน แต่จะมีการแยกไขมันออกบางส่วน ให้มีปริมาณไขมันที่ 1.5-26% 3. นมผงขาดมันเนย ( on-fat dry milk or Dry skim milk ) เป็นนมผงที่ทำจากน้ำนมที่มีการแยกมันเนยออกเกือบหมด มีปริมาณไขมันไม่เกิน 1.5% นิยมใช้ในการผลิตน้ำนมคืนนรูป น้ำนมปรุงแต่ง น้ำนมแปรงไขมัน และผลิตภัณฑ์นมอื่น ๆ ส่วนลักษณะนมผงที่ดีนั้น มีดังนี้ 1. มีสีขาวหรือสีครีม 2. ละลายได้ง่าย ไม่เป็นก้อนแข็ง 3. มีกลิ่นหอม ปราศจากกลิ่นรสที่น่ารังเกียจ ฝุ่นผง … [Read more…]